28 maja 2023 roku na stadionie żużlowym Motoarena w Toruniu odbyły się wyścigi rowerowe dla dzieci, które zostały zorganizowane przez Miasto Toruń, Stowarzyszenie GoSport! i Radio GRA w Toruniu. Na wszystkich uczestników zawodów i ich opiekunów czekało mnóstwo atrakcji.

W minioną niedzielę podczas zawodów rowerowych funkcjonariuszki z toruńskiej komendy zorganizowały stanowisko prezentujące pracę Policji, przy którym rozmawiały z dziećmi i ich opiekunami na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane służbą w Policji miały okazję dowiedzieć się, jakie należy spełnić warunki, aby zostać funkcjonariuszem oraz w jaki sposób przebiega procedura rekrutacyjna.

Policjantki rozmawiały również na temat funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która powstała po to, aby każdy z nas miał szansę wskazywać miejsca, które w odczuciu mieszkańców są niebezpieczne. Policjantki wyjaśniały, w jaki sposób należy prawidłowo nanosić miejsca zagrożone, zachęcając jednocześnie do zapoznania się i korzystania z tego narzędzia.

Ważną częścią spotkania była promocja bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Przy tej okazji mówiono również o szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania środków narkotycznych oraz o ich zgubnym wpływie na nasz organizm. Policjantki przestrzegały przed ryzykownymi zachowaniami, podejmowanymi pod wpływem alkoholu bądź środków działających podobnie do alkoholu, a także o konsekwencjach prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu znajdując się pod ich wpływem. Każdy uczestnik festynu mógł założyć alkogogle i narkogogle, które pokazują, jak zmienia się świat i otoczenie osoby pod wpływem alkoholu czy środka odurzającego. Po założeniu okularów można sprawdzić i przekonać się, że zniekształcenie obrazu, problem z oceną odległości, koncentracją, spowolniony czas reakcji to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu czy narkotyków w organizmie człowieka.

Najmłodsi uczestnicy festynu brali udział w zorganizowanych przez policjantki konkursach, zabawach i rozwiązywali tematyczne zagadki dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci chętnie oglądały sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie i robiły sobie pamiątkowe zdjęcia na  motocyklu policyjnym.

Zawody rowerowe to doskonały moment, aby przypomnieć użytkownikom rowerów, jak prawidłowo zabezpieczyć jednoślad przed kradzieżą. Jedną z metod jest znakowanie rowerów, które ma na celu umożliwić identyfikację właściciela w przypadku odzyskania skradzionego jednośladu, a tym samym ograniczyć zjawisko kradzieży rowerów poprzez nanoszenie na nie cech identyfikacyjnych w postaci ciągu liter i cyfr wygrawerowanych specjalnym urządzeniem, a następnie jego rejestrację w bazie danych Policji.

Autor: podkom. Małgorzata Olewińska

  • Policjantka rozmawia o rekrutacji do Policji
  • Policjantka rozmawia z dziećmi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
  • Policjantka przekazuje elementy odblaskowe
  • Policjanci znakują rower
  • Dzieci na motocyklach policyjnych
  • Uczestnicy festynu w alko i narkogoglach
  • Policjantka rozmawia o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Policjantka rozmawia z dziećmi o bezpieczeństwie