UM Toruń: Nowe samochody i psy służbowe dla toruńskiej policji dzięki wsparciu miasta
Wzmacnianie bezpieczeństwa miejskiego: Toruń inwestuje w policję. W ramach najnowszej inicjatywy, lokalne władze zdecydowały o przekazaniu znaczących środków na wsparcie działań policji, w tym zakup nowych pojazdów i psów służbowych oraz finansowanie dodatkowych patroli.
  1. Podpisanie porozumienia o wartości 1 mln 75 tys. zł na wsparcie policji.
  2. Finansowanie obejmuje zakup samochodów, psów służbowych oraz dodatkowe patrole.
  3. Od 2015 roku miasto przekazało ponad 5 mln zł na wsparcie działań policji.
  4. Zakupiono 31 nowych samochodów i sfinansowano rekordową liczbę patroli w 2019 roku.

W obliczu rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem publicznym, Miasto Toruń kontynuuje swoje zaangażowanie w wspieranie lokalnych sił porządkowych. Ostatnie porozumienie z Komendą Miejską Policji, podpisane 28 marca 2024 roku, podkreśla determinację władz do dalszego zwiększania efektywności policyjnych działań na terenie miasta.

„Od wielu lat Rada Miasta Torunia w decyzjach budżetowych przeznacza środki finansowe na to, aby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście. Poza funkcjonowaniem straży miejskiej, istotne jest także aby poprawić i wzmocnić funkcjonowanie policji. Możliwe jest to dzięki środkom finansowym, przeznaczonym na dodatkowe patrole wykonywane poza godzinami służby, zakup kolejnych pojazdów, aby policjanci mogli szybciej i sprawniej dotrzeć na miejsce zdarzenia czy też patrolować większą ilość ulic w naszym mieście” – mówi Prezydent Torunia Michał Zaleski.

Dodatkowo, w tegorocznym porozumieniu znalazł się nowy punkt – finansowanie zakupu trzech psów służbowych, które mają zastąpić emerytujących czworonożnych funkcjonariuszy. To nie tylko kwestia efektywności służby, ale również dbałość o ciągłość i jakość pracy policyjnych zespołów kynologicznych.

„Dziękuję Panu Prezydentowi i radnym Rady Miasta Torunia za otwartość, wrażliwość, fajne wyczucie i kontynuowanie tej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta. Środki te, tak naprawdę pozwolą nam na zintensyfikowanie naszych działań związanych chociażby z zadaniowaniem funkcjonariuszy w służbie zewnętrznej, a więc tej codziennej służbie patrolowej. Ze swojej strony deklaruję, że poziom realizacji zadań przez funkcjonariuszy nie będzie odbiegał od naszych codziennych działań. Skierujemy dużą liczbę patroli pieszych do centrum Torunia i liczę, że to zaangażowanie policjantów będzie gwarantem zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich korzystających z uroków naszego miasta.” – podkreśla Komendant Miejskiej Policji w Toruniu podinsp. Mariusz Gaik.

Warto zaznaczyć, że współpraca pomiędzy gminą a policją ma długą historię. Od roku 2015, Toruń regularnie wspiera finansowo swoją policję, co przekłada się na zwiększoną obecność patroli na ulicach i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Dzięki dotychczasowym porozumieniom, miasto przekazało na ten cel ponad 5 milionów złotych, co umożliwiło realizację tysięcy dodatkowych patroli i zakup niezbędnego sprzętu.


UM Toruń