Przebudowa sieci ciepłowniczej przy Zespole Staromiejskim w Toruniu
Rozpoczęcie prac nad modernizacją sieci ciepłowniczej w okolicach Zespołu Staromiejskiego wprowadzi zmiany w toruńskiej infrastrukturze drogowej. Inwestycja ta, mająca na celu poprawę dostaw ciepła oraz ochronę zabytkowych reliktów, wymaga współpracy różnych instytucji oraz wprowadzenia czasowych utrudnień w ruchu.

Współpraca na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

Od kilku tygodni trwają intensywne konsultacje pomiędzy Urzędem Miasta Torunia, PGE Toruń, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz ekspertami z Instytutu Archeologii UMK. Celem tych rozmów jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla przebudowy sieci ciepłowniczej w obszarze występowania reliktów Kościoła św. Krzyża i Kościoła św. Wawrzyńca. Te historyczne miejsca są niezwykle ważne dla mieszkańców i turystów, dlatego priorytetem jest ich ochrona podczas realizacji inwestycji.

Zmiany w projekcie ciepłociągu i badania archeologiczne

W wyniku wspólnych ustaleń, doszło do przeprojektowania trasy ciepłociągów wzdłuż Muzeum Etnograficznego. Nowa trasa ma na celu maksymalne odsunięcie sieci od pozostałości murów Kościoła św. Wawrzyńca. Ponadto, uzgodniono przeprowadzenie szczegółowych badań archeologicznych na obszarze reliktów Kościoła św. Krzyża. Decyzje dotyczące dalszej lokalizacji ciepłociągu pod al. Solidarności będą podjęte po uzyskaniu wyników tych badań. Równocześnie PGE Toruń pracuje nad alternatywną trasą przecisku ciepłociągu pod al. Solidarności.

Korzyści dla mieszkańców i infrastruktury

Przebudowa ciepłociągu w okolicy Zespołu Staromiejskiego przyniesie liczne korzyści. Nowy pierścień zasilający dodatkowo wschodnią i centralną część Starego Miasta znacząco poprawi hydraulikę pracy sieci ciepłowniczej. Dzięki temu mieszkańcy Starówki będą mogli liczyć na bardziej niezawodne dostawy ciepła. Ponadto, modernizacja umożliwi przyłączanie kolejnych kamienic do sieci, co zwiększy komfort życia w tej zabytkowej części miasta.

Zmiany organizacji ruchu drogowego

W związku z rozpoczęciem prac ziemnych, od 8 lipca nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na północnej jezdni ul. Wały gen. Sikorskiego, na odcinku od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z al. Jana Pawła II. Ruch kołowy na tym odcinku zostanie zamknięty, jednak jezdnia południowa pozostanie otwarta. Komunikacja miejska, obejmująca tramwaje i autobusy, będzie funkcjonować bez zmian. Objazdy będą prowadzone ulicami przy pl. Św. Katarzyny, Dobrzyńską, Przy Kaszowniku, Odrodzenia i Czerwona Droga oraz ulicami Uniwersytecką, Odrodzenia i Czerwona Droga.

Dla mieszkańców oraz kierowców oznacza to konieczność dostosowania się do nowych warunków na drogach, jednak warto pamiętać, że te zmiany są wprowadzone w celu realizacji inwestycji, która przyniesie długofalowe korzyści dla całego miasta.


Na podst. Zarząd Dróg Toruń