11 kwietnia 2019 roku podczas sesji radni zagłosowali na wprowadzeniem "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów toruńskich szkół". Projekt zmienia obowiązujący system stypendialny.

Program zakłada, że z miejskiego stypendiów dla najlepszych uczniów będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie toruńskich szkół, a nie tak jak do tej pory jedynie ci, którzy mieszkają w Toruniu.

- Uchwała powstała w wyniku zmian w prawie oświatowym, ma ona wspierać i promować szkolnictwo branżowe oraz pomóc szczególnie dzieciom uzdolnionym artystyczniemówiła podczas Sesji Rady Miasta Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Stypendia Prezydenta Torunia otrzymały swoje nazwy:

  • Toruński Omnibus – w zakresie wiedzy ogólnej
  • Toruński Fachowiec – w zakresie kształcenia zawodowego
  • Toruński Maestro – w zakresie kształcenia artystycznego

Zmieni się wysokość miesięczna stypendium – w kategorii "Omnibus” stypendysta mógłby otrzymać 200 zł (szkoły podstawowe) lub 300 zł (szkoły ponadgimnazjalne) miesięcznie. "Fachowcy" mogą liczyć na stypendium w wysokości 250 zł na miesiąc, a wyróżnieni tytułem "Maestro" 300 zł.

Projekt określa także kryteria przyznawania Nagród Prezydenta za wysokie osiągnięcia w nauce – wynosi ona 2000 zł i jest wypłacana w formie jednorazowego świadczenia.

Szczegóły projektu zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej

Radni zagłosowali także za wprowadzeniem kryteriów rekrutacji do internatów funkcjonujących przy szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Pierwszeństwo w ubieganiu się o miejsca mają osoby, które już zamieszkują internaty oraz uczniowie którzy uczęszczają do toruńskich szkół. Duża odległość (powyżej 50 km) między miejscem zamieszkania a szkołą będzie dodatkowo punktowana. W internatach będzie o 25 miejsc więcej. Wprowadzeniem uchwały zostało podyktowane „kumulacją roczników” – 1 września 2019 roku w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych rozpoczną absolwenci klas ósmych szkół podstawowych oraz trzecich klas wygaszanych gimnazjów. Miejscami w internatach może być zainteresowanych dwa razy więcej uczniów niż dotychczas.