Rozbudowa ul. Droga Trzeposka i Pająkowskiego w toku
Rozbudowa ul. Droga Trzeposka i ul. Pająkowskiego wkracza w decydującą fazę. Prace budowlane, które mają na celu poprawę komunikacji w regionie, zbliżają się do końca, co przyniesie mieszkańcom szereg korzyści.

Nowe połączenia komunikacyjne w regionie

Rozbudowa ul. Droga Trzeposka oraz ul. Pająkowskiego to inwestycja, która ma na celu znaczące poprawienie komunikacji w regionie. Projekt obejmuje m.in. końcowy, 110-metrowy odcinek ul. Droga Trzeposka, który teraz bezpośrednio łączy się z budowaną ul. Pająkowskiego. Dzięki tej rozbudowie, mieszkańcy zyskają nowe połączenie między ul. Żółkiewskiego a Osiedlem Piernikowym. Wcześniej ul. Droga Trzeposka była ulicą ślepą, bez możliwości przedostania się w kierunku osiedla mieszkaniowego.

Stan zaawansowania prac budowlanych

W ramach rozbudowy ul. Droga Trzeposka wykonano już nawierzchnię jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie do wykonania pozostaje jedynie zagospodarowanie terenów zielonych oraz prace porządkowe, co oznacza, że prace budowlane są już na bardzo zaawansowanym etapie. Podczas budowy usunięto również kolizje telekomunikacyjne i elektroenergetyczne oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej.

Inwestycja o znaczeniu strategicznym dla mieszkańców

Realizacja dwóch zadań, tj. ul. Droga Trzeposka i ul. Pająkowskiego, współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ma istotne znaczenie dla Przedmieścia Jakubskiego. Nowe połączenie komunikacyjne wpłynie na poprawę dostępności do zabudowy mieszkaniowej, placówek usługowych i innych ważnych dla mieszkańców lokalizacji. Całkowity koszt inwestycji to 7,7 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na jesień tego roku.

Prace drogowe przy ul. Pająkowskiego

Roboty drogowe przy skrzyżowaniu z ul. Pająkowskiego są już w zaawansowanej fazie. Położone zostały warstwy konstrukcyjne jezdni oraz wybudowano chodniki. Te prace mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynności ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Dzięki nim, mieszkańcy będą mogli liczyć na znacznie lepsze warunki komunikacyjne w regionie.

Rozbudowa ul. Droga Trzeposka i ul. Pająkowskiego to inwestycja, która przyniesie długoterminowe korzyści dla mieszkańców. Poprawa układu drogowego, nowa infrastruktura oraz lepsza dostępność do ważnych miejsc w mieście to tylko niektóre z efektów tego przedsięwzięcia. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac i otwarcie nowych dróg.


MZD Toruń